You Can Be A Hero, Give Blood Today

Ang SRB Bataan Peninsula Provincial Council and APO Lambda MU Bataan Chapter ay magkakaroon ng blood donation bukas (Feb. 27, 2021) sa simbahan ng The Church of Jesus Christ of Latter-day at kasabay po nito ang Manila, na mayroon din pong blood donation sa 2nd floor ng Palma Hall, Universidad de Manila.

Leave a Comment

Scroll to Top